Polityka prywatności

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Definicje
1. Administrator – oznacza Limtech Emil Lojczuk, ul Starchocińska 58, 51-511 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@adwentownik.pl, NIP: 919-157-63- 64, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu w domenie www.adwentownik.pl. oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie, a ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.
3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod adresem www.adwentownik.pl.
6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług zawartych w Serwisie, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie elektronicznej i tradycyjnej (papierowo). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
3. Podczas wizyty w Serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. W przypadku konieczności dostarczenia usługi dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub podmiotom współpracującym wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia usług w Serwisie.
6. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu i gwarantuje wszystkim osobom wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało, kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.

§ 3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@adwentownik.pl

§ 4
INFORMACJE POBIERANE O UŻYTKOWNIKU, PLIKI „COOKIES”
1. Podczas wizyty w Serwisie Użytkownik mogą trafić na formularz kontaktowy, zgłoszeniowy które służą do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń i usług.
2. Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.adwentownik.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają “stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.
3. Serwis może wykorzystywać cookies, w większości przypadków jest to niezbędne do jego prawidłowego działania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jednakże niezaakceptowanie działania większości z plików cookies uniemożliwi działanie Serwisu. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
4. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne oraz stałe.
4.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu. Cookies sesyjne nie pozwalają na pobieranie danych osobowych, ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies stałe nie pozwalają na pobieranie danych osobowych, ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i wysłanie formularzy. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.
Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
2. Najczęściej pliki cookies są używane do:
– zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy kontaktowych i zgłoszeniowych
– zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
– wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.
3. Administrator usługi wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
– prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych
– wykorzystania funkcji interaktywnych celem rozpowszechniania Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych
3.1. www.youtube.com, usługa prezentowania produktów i usług [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
3. 2. www.google.com, usługa Google Maps [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
3. 3. googleapis.com, usługa pobierania plików czcionek i skryptów JavaScript z zewnętrznych serwisów, w celu optymalizacji ładowania strony internetowej Serwisu [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
3. 4. Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
3. 5. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
3.6. Google Adwords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
3.7. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
3.8. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
4. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
7. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookies nie oznacza braku możliwości korzystania z www.adwentownik.pl.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookies, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora i opatrzenie jej odpowiednią datą.
4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.

Comments are closed.